ul. Mrozowa 1, KRAKÓW, budynek adm. „HUT-PUS” S.A.

MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
przy ArcelorMittal POLAND S.A. w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu MKZP Walne 03.2024r

24.03.2024

Kraków  15.03.2024r.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu MKZP przy AMP w Krakowie

 

Prezydium Międzyzakładowej  Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

 

funkcjonowało w roku 2023 w składzie;

 

 

  Prezydium MKZP ;

 

 Przewodniczący MKZP          –   Mirosław Kopeć     

 

 V- ce Przewodniczący              –   Krzysztof  Bąk

 

 Sekretarz     MKZP                  –   Robert  Janczur

 

 Skarbnik      MKZP                  –   Bożena  Przyłucka

 

 Zastępca Sekretarza  MKZP   –  Danuta Dałkowska

 

 Zastępca Skarbnika   MKZP   –  Krystyna  Ostrowska

 

 

 

 

W roku 2023 odbywały się cotygodniowe spotkania Zarządu i Prezydium (poniedziałki, wtorki , środy i piątki ) realizując zadania związane z działalnością bieżącą  kasy MKZP .Prezydium MKZP ściśle współpracowało  z Księgowością MKZP .

Na koniec roku  2023 ilość członków MKZP wynosiła  6247 w tym emerytów  4280, jest to spadek członków stosunku do roku 2022 o 438 osób.

Patrząc na główne obszary członków MKZP wygląda to następująco;

AMP  –  stan członków na koniec 2023 r wynosił 1135 zanotowano spadek

o  95  członków w stosunku do roku 2022.

Spółki  –  stan członków na koniec 2023r wynosił 832  zanotowano spadek

            o 82 członków w stosunku do roku 2022.

Emeryci  –  stan członków na koniec 2023r wynosił  4280 zanotowano spadek

           o 261  członków w stosunku do roku 2022.

 

 

 

Stan wkładów członkowskich –  średni wkład na koniec 2023r kształtował się na poziomie 7 089 ,00 zł  i  był wyższy w stosunku do roku 2022  o  613 zł.

Z kolei średni stan zadłużenia wynosił w 2023 roku  2 559,00 zł

i  był  nieznaczni wyższy bo o ok  85 zł

W roku 2023 udzielono  773   pożyczek gotówkowo – ratalnych na

kwotę  9 893 490,00 zł

Średnia wysokość pożyczki była niższa w  2023 r  kształtowała się na poziomie

12 799,00 zł

W 2023r udzielono 50  pożyczek krótkoterminowych  na kwotę 22 250,00 zł.

średnia wysokość pożyczki krótkoterminowej wynosiła  445 ,00 zł.,

i  była  niższa   o 18 zł

Udzielono 476 zapomóg z funduszu B (zapomogi bezzwrotne ) na

Kwotę  194 200 zł.

Było to o 228 zapomóg więcej niż w ubiegłym roku.  Średnia zapomoga w roku 2023 wynosiła 408 zł  .

 

Przyznano 522 zapomóg pośmiertnych  na kwotę 1 262 400 zł. Było to mnie

o 130  zapomóg niż w 2022 , również  kwota była o 318 000 zł  mniejsza niż w

roku  2022

Wpływy z tytułu wpłat na składki Kasy Pośmiertnej w 2023 roku wyniosły 1 383 304,19 zł i jest to kwota mniejsza niż w roku 2022 o 87 494.27.

Jednakże zwracam uwagę , ubiegłoroczne dofinansowanie funduszu ,,D”

Z funduszu  C oraz wpływ składek a zarazem mniejsza ilość wypłaconych zapomóg pośmiertnych spowodowało , że mamy wzrost zgromadzonych środków na funduszu o 380 754,16zł

Aktualnie fundusz ten jest  stabilny, a przeksięgowanie n/w kwoty  o której mowa w dalszej części spowoduje jego wzmocnienie

 

Zgodnie ze statutem, Prezydium MKZP przygotowuje  co roku  limity zapomóg . Uprawnionych do zapomóg jest aktualnie  3 876  członków/ nastąpił spadek

o 285 członków.  Kwota na zapomogi  w tym roku jest bardzo duża , dzięki  dobremu lokowaniu  środków na lokatach Bankowych w roku 2023.

Pozwoli to na zwiększenie zapomóg oraz na podniesienie ich  wielkości.

 

Odliczyliśmy kwotę na zapomogi w wysokości – 618 000,00 zł ( bez rezerwy)

Kwota ta, pokazuje jak bardzo dobrze pracował Zarząd i jak dobrze lokował środki naszych członków kasy.

Kwota ta została podzielona na wszystkie Spółki , AMP i Emerytów  co zostanie przedstawione w uchwałach do zatwierdzenia przez WZD MKZP.

 

W zeszłym roku stopy procentowe wzrosły a my podejmowaliśmy wszystkie możliwe działania aby poprzez dywersyfikacje lokat w Bankach wypracować jak największy zysk . Te działania były efektem dobrej pracy Zarządu i przewidywania co do działań mających na celu ochronę naszych pieniędzy i zminimalizowania kosztów a zarazem zwiększenia zysku

 

W roku 2023 ilość wypłaconych zapomóg pośmiertnych była na dość wysokim poziomie  i choć było ich 130 mniej niż w 2022 to wypłacona kwota była nieznacznie wyższa i wynosiła 1 262 400, zł

W związku ze znacznymi wpływami z tytułu oprocentowania środków za rok 2023 postanowiliśmy w tym roku również dokonać odpisu z Funduszu Rezerwowego na ten Fundusz kwoty w wys. 375 000,00 zł . Po dokonaniu tego przeksięgowania kwota na tym funduszu będzie powyżej 6 500 000,żł .

Umocni to jeszcze stan Funduszu i nie będzie konieczności żadnych podwyżek  w najbliższym czasie . Nie będzie też potrzeby dofinansowania w przyszły roku w razie gdyby zyski z oprocentowania zmalały drastycznie . Prognozy wskazują , że będzie zmniejszenie zysków z oprocentowania , choć nie powinno być aż tak drastycznie.

 

Jednakże  ze względu na  tak dużą pule zapomóg wnioskuje;  aby  wszystkie zapomogi  pracowników i spółek  były rozpatrywane przez Zarządy Zakładowe i  z informacją do Prezydium, mając na celu właściwe ich wydatkowanie oraz mając na uwadze oszczędności w swoich obszarach

Jeśli chodzi o zapomogi dla Emerytów proponuje powrócić do zasady jaka funkcjonowała w poprzednich  latach  . To pozwoli na wypłatę zapomóg w większości osobom potrzebującym , które ostatnio nie brały tego świadczenia.

 

 

 

Rok 2023 rozpoczęliśmy od wprowadzenia  nowych druków które musieliśmy dostosować do obowiązujących i zgodnych ze statutem . Druki te dobrze zostały przygotowane i się sprawdziły zgodnie z przesłaną informacją do zarządów. Kolejnym tematem jakim się zajęliśmy do zrobienie nowych tablic informacyjnych mówiących o zmianie nazwy kasy oraz ich umieszczenie na budynku.

 

Pragnę też w moim Sprawozdaniu poinformować wszystkie Delegatki i Delegatów oraz zaproszonych gości że  wypełniono kolejną Uchwałę. Chodzi o uruchomienie

strony internetowej oraz jej Administrowanie.  Strona zaczęła działać już od

Maja 2023r .

Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami dot. tej strony dlatego też jest

Potrzeba podjęcia działań o zabezpieczenie pieniędzy na jej funkcjonowanie

Kwota tj. 5 000,00 powinna wystarczyć na jej zabezpieczenie. Działanie strony na pewno poprawi informowanie naszych członków kasy oraz da większe możliwości dla chętnych którzy chcieliby się zapisać . Na stronie są wszystkie materiały oraz druki potrzebne do szybkiego załatwienia pożyczki lub zapomogi. Informację można uzyskać na naszej stronie podaję adres; kontakt@mkzpkrakow.pl

Pragnę też poinformować wszystkich że dostosowaliśmy naszą kasę do korzystania z formy dowodu elektronicznego. Jest to kolejny krok w rozwój kasy . Będziemy dalej dążyć do lepszych zmian w miarę możliwości .

 

Kolejnym jakże ważnym tematem jakim musiał się zająć Zarząd to informacją jaka do nas dotarła o zamkniecie w połowie tego roku spółki Tubular . Natychmiast podjęliśmy działania mające zabezpieczyć kasę oraz naszych członków a pracowników Tubulara. Działania te były podyktowane dobrem członków kasy . Co zrobić z pożyczkami które zaciągnęli pracownicy ,co z żyrantami  a co najważniejsze jak zrobić aby wszyscy byli zadowoleni a nasza kasy działała sprawnie .Podjęliśmy niezwłocznie dwie uchwały mówiące jak należy działać i jak będzie działała kasa MKZP w stosunku do pracowników Tubulara którzy mają pożyczki lub są żyrantami. Szybka reakcja dała dobre rozwiązania bo na tą chwile wszystko jest jak należy.

 

 

W naszej kasie mamy kilka osób które ukończyły 100lat życia . W związku z tym pragniemy podjąć działania mające na celu zwolnienia naszych szanownych jubilatów z obowiązku opłat na rzecz kasy . Mówimy tu o wszystkich opłatach a szczegóły przedstawimy w uchwale do akceptacji przez  WZD

.

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa jest obsługiwana przez księgowość  BCOiE .            W Krakowie obsługują nas trzy pracownice .

Współpraca z księgowością jest konstruktywna i merytoryczna jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi zarówno Zarządu jak i Członków kasy , w tym momencie składam serdeczne podziękowania  Pani Małgorzacie Szumilas za duży wkład w funkcjonowanie Kasy oraz wiedze , doświadczenie i zaangażowanie,  które dało się odczuć na każdym kroku.

 

Podsumowując chciałbym zostawić przekaz dla wszystkich delegatów i członków Kasy , że sytuacja naszej organizacji jest dobra i jest to zasługa wszystkich szczebli  zarządzania , oraz komórki księgowej , która na bieżąco monitoruje stan naszej kasy.

 

Wypada mi w sprawozdaniu podkreślić zaangażowanie wszystkich członków Zarządu w prace na rzecz MKZP i złożyć gorące podziękowania  za  zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków.

 

Jestem bardzo zadowolony z pracy Prezydium pracującym dla dobra i na rzecz MKZP. Pragnę w tym miejscu podziękować ustępującemu V-ce przewodniczącemu naszej kasy kol. Krzyśkowi Bąkowi . Jego duże doświadczenie – na początku w Komisji Rewizyjnej a później  w Prezydium dało pole do rozwoju kasy , a jego kunszt oratorski był bardzo przydatny w rozwiazywaniu wszelakich problemów. Członkowie Prezydium  kasy MKZP  proszę przyjmijcie   wyrazy uznania i serdeczne podziękowania.

   Na koniec chciałbym złożyć serdeczne podziękowania, Związkom Zawodowym

wspierającym MKZP i oczywiście prosić o  dalsze wsparcie.

                                                     

                                                        z poważaniem przewodniczący MKZP

 

                                                                                     Mirosław Kopeć

Masz pytania? Porozmawiajmy

Godziny otwarcia kasy:

Poniedziałek od 9.00 – 15.30
Wtorek od 8.00 – 14.30
Środa nieczynne
Czwartek od 8.00 – 14.30
Piątek nieczynne
Przerwa śniadaniowa 11.20-11.40

Godziny otwarcia Księgowości:

Poniedziałek od 9.00-15.30
Wtorek od 8.00-14.30
Środa od 8.00-14.30
Czwartek od 8.00- 14.30
Piątek od 8.00-14.30
Przerwa śniadaniowa 11.20-11.40

    Jak dojechać?

    Przystanek Kombinat
    Linie autobuswe139,138,142,172,174 .
    Linie tramwajowe 4,10,,21,22.