ul. Mrozowa 1, KRAKÓW, budynek adm. „HUT-PUS” S.A.

MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
przy ArcelorMittal POLAND S.A. w Krakowie

Ulotka

22.05.2023

DOŁĄCZ  DO  MKZP !!!

MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET DO 36 TYS. ZŁOTYCH

NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI LUB CHWILÓWKĘ.

JEST NAS PRAWIE 7 TYSIĘCY CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ , DZIAŁAJĄCEJ W KOMBINACIE I SPÓŁKACH. DRUKI I INFORMACJE UDZIELANE SĄ   BEZPOŚREDNIO W ZAKŁADACH I WYDZIAŁACH HUTY ORAZ W SPÓŁKACH OKOŁOHUTNICZYCH, NATOMIAST WPŁATY WPISOWEGO DOKONUJE SIĘ  W KASIE MKZP : Kraków ul. MROZOWA 1

(Bud Adm. Hut-Pus S.A. – parter , tel. 122903716, 122903717 )

 1. Możliwość zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki
 2. Możliwość wzięcia nieoprocentowanej tzw. „chwilówkiczyli pożyczki do 500zł
 3. Możliwość skorzystania z bezzwrotnej zapomogi losowej
 4. Możliwość wycofania części wkładu własnego.
 5. To są Wasze pieniądze. One nie przepadają, są na Waszym indywidualnym koncie
 6. Składka miesięczna wynosi tylko 3 % płacy brutto
 7. Możliwość otrzymania zapomogi z tytułu zgonu członka kasy, członków rodziny itd.

 

 Pamiętaj,  że celem kasy zapomogowo pożyczkowej jest regularne oszczędzanie, udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek krótko ( chwilówek) i długoterminowych oraz bezzwrotnych zapomóg w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

 

                                                                                                       Przewodniczący Zarządu MKZP przy

                                                                                                                     ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

                                                                                                                                       Mirosław  Kopeć

 

Co daje pracownikowi przynależność do MPKZP:

 1. Możliwość zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki  ( maksymalnie 36 tys. zł) do wysokości 3 krotnego wkładu własnego
 2. Spłatę pożyczki, która następuje w maksymalnie 36 ratach miesięcznych ( przez listę płac lub osobiście w kasie MKZP )
 1. Możliwość wzięcia nieoprocentowanej tzw. „chwilówki” czyli pożyczki do 500zł , która jest potrącana przez listę płac w następnym miesiącu, od daty zaciągnięcia tego długu w kasie
 2. Możliwość skorzystania z bezzwrotnej zapomogi losowej w przypadku choroby lub innej trudnej sytuacji życiowej
 3. Możliwość wycofania części wkładu własnego.
 4. To są wasze pieniążki i one nie przepadają, lecz są na waszym indywidualnym koncie.
 5. Składka miesięczna wynosi tylko 3 % płacy brutto
 6. Możliwość otrzymania zapomogi z tytułu zgonu członka kasy, członków rodziny itd

 

 Wysokości składek i zapomóg  pośmiertnych  z  Funduszu D  ( tzw. kasa pośmiertna )

Wysokość składki na Funduszu D  kwota – 20 zł miesięcznie   (kasa pośmiertna)

Lp. Zapomoga pośmiertna z tytułu śmierci Wysokość zapomogi
 1.  Ubezpieczonego  4200 zł
 2.  Współmałżonka  2100 zł
 3.  Dzieci ubezpieczonego:  —————————
 a) martwo urodzone  600 zł
 b) pozostające na jego utrzymaniu  1300 zł
 c) nie będące na jego utrzymaniu  600 zł
 4.  Rodziców ubezpieczonego i jego współmałżonka  600 zł

 

MPKZP O/KRAKÓW,

 1. Mrozowa 1, KRAKÓW

budynek adm. „HUT-PUS” S.A.

Telefony informacyjne:

12 290 3716

12 290 3717

 

Masz pytania? Porozmawiajmy

Godziny otwarcia kasy:

Poniedziałek od 9.00 – 15.30
Wtorek od 8.00 – 14.30
Środa nieczynne
Czwartek od 8.00 – 14.30
Piątek nieczynne
Przerwa śniadaniowa 11.20-11.40

Godziny otwarcia Księgowości:

Poniedziałek od 9.00-15.30
Wtorek od 8.00-14.30
Środa od 8.00-14.30
Czwartek od 8.00- 14.30
Piątek od 8.00-14.30
Przerwa śniadaniowa 11.20-11.40

  Jak dojechać?

  Przystanek Kombinat
  Linie autobuswe139,138,142,172,174 .
  Linie tramwajowe 4,10,,21,22.